הפתרונות שלנו - שחזור ובקרה

שחזור ובקרה

Recovering Auditing

שירותי בדיקה ושחזור מידע ייחודיים של חברת DataBank, במסגרתם אנשי החברה מגיעים פיזית אל הלקוח על מנת לבדוק את מערך הגיבוי ואת יכולת השחזור של הארגון בפועל. שירות זה נעשה במחזוריות קבועה, הנקבעת לפי הצורך והנוחות של הלקוח. במסגרת תהליך זה, נעשית בדיקה מקיפה – האם המידע כולו מגובה, האם המודעות לגיבוי מגיעה אל כל חלקי הארגון והאם התהליך עצמו תקין ונעשה כראוי.

חברות וארגונים רבים אינם מגבים כראוי את המידע שלהם. יחד עם זאת, חברות וארגונים אשר השכילו להשתמש בשירותי Data Protection של חברה מקצועית ולעיתים עדיין מוצאים את עצמם חשופים למקרים של אובדן מידע מסיבות טכניות, ארגוניות. החברות מתקשות לשמור על שגרה בריאה של גיבוי ובכך פוגעות באפקטיביות הגיבוי.

הסיבות לכך הן רבות וכוללות  שינויים בסביבת העבודה, התקנה שוטפת של כוננים חדשים, התקנת תוכנות חדשות, התקנת שרתים חדשים, כניסה של עמדות מחשב חדשות, עובדים חדשים, תפקידים חדשים ועוד. מצב זה, מביא ליצירת ביטחון מזויף, הארגון "מספר" לעצמו שיש בידיו גיבוי, שכלל המידע מגובה ושמור. אולם  בפועל הגיבוי הוא חלקי, ולעיתים דווקא המידע הנחוץ ביותר לתפקוד שוטף והמידע החדש ביותר הקשור בהתפתחותו וצמיחתו של הארגון –נותר חשוף וחסר גיבוי.

DataBank רואה עצמה כ"נאמן מידע" במובן היסודי והמקיף ביותר,כמי שאחראית על שמירת המידע של לקוחותיה, ללא השארת מקום לספקות. לכן החברה מציעה שירות ייחודי, שנתפס בעיניה כהכרחי, הדואג לשלב ולהטמיע את שגרת הגיבוי בחייו של הארגון – שחזור ובקרה, Recovering Auditing. למרות ההכרחיות שלו, מדובר בשירות ייחודי ל-DataBank, כאשר חברות אחרות מתחומי ה-Data Protection אינן מציעות אותו, אפילו לא החברות הגדולות ביותר.

לכן שירותי השחזור והבקרה של DataBank כוללים הגעה אל הלקוח, מתוך מטרה לבדוק את יכולת השחזור של הארגון בפועל. שירות זה נעשה במחזוריות קבועה, הנקבעת לפי הצורך והנוחות של הלקוח. במסגרת תהליך זה נעשית בדיקה מקיפה – האם המידע כולו מגובה, האם המודעות לגיבוי מגיעה אל כל חלקי הארגון והאם התהליך עצמו תקין ונעשה כראוי.

בסביבה ארגונית דינמית תהליך של בדיקה, שחזור ובקרה קבועים מוביל לביטחון מלא כנגד מקרים של אובדן מידע.

שרותי השחזור והבקרה של DataBank עונים על השאלות הבאות שכל ארגון חייב לשאול את עצמו :

הסוגיה הארגונית: 

האם כל המידע אכן מגובה?

האם מודעות לגיבוי נמצאת בכל רבדי הארגון ?

האם תהליך הגיבוי תקין ונעשה כראוי ?

התשובה של DataBank:

הגעה אל אתר הלקוח

בדיקה בפועל של יכולות השחזור

תאימות המידע הקיים והמגובה במחזוריות קבועה