HE / EN
פתרונות

אירוח וירטואלי

שירות שרת פרטי וירטואלי של DataBank ניתן בהתאמה אישית וניתן לשידרוג בכל עת בד בבד עם צמיחת אתר הלקוח. הגישה המלאה מאפשרת ללקוח שליטה מלאה, יחד עם היכולת להתקין תוכנה מתקדמת המותאמת לסביבת האירוח שלך. התוצאה הינה פונקציונליות ייעודית ללקוח ללא הוצאות.

זקוק לשרת אך לא מעוניין להשקיע בתשתית? אנחנו ב- DataBank יכולים לעזור עם אחד משרתי הענן שלנו. אנו יכולים ליצור שרת ענן מותאם אישית המבוסס על הצרכים שלך עבור תשלום חודשי נמוך. אנחנו דואגים לכל: , אירוח, חשמל, רוחב פס וכמובן לגיבוי.

שרתי הענן שלנו תואמי Windows ו- Linux ומאפשרים גמישות מרבית (גידול או קיטון) על פי הצרכים שלך.

קבל הצעה