HE / EN
פתרונות

שירותי נאמנות לתוכן טכנולוגי והפקדת תוכנות מקור

DataBank היא החברה המובילה בישראל לשירותי הגנה על קניין רוחני וטכנולוגי ועל נתונים. מאז שנת 2002, DataBank מגִנה על הקניין הרוחני של ספקי טכנולוגיה ושל לקוחותיהם.

למעלה מאלף חברות נותנות אמון בהגנה ש-DataBank מספקת לנתונים חשובים, לקוד מקור של תוכנות ולקניין רוחני אחר שלהן.

חברת DataBank פועלת בהתאם לתקנים מחמירים לשמירה על נתוני הלקוחות, ביניהם שיטות עבודה מומלצות של תעשיית האבטחה, בשילוב עם שיטות שפותחו על ידי DataBank עצמה. שירותי הנאמנות של DataBank מספקים אבטחה בכל הרמות, החל מההפקדה הראשונית ועד לאחסון המאובטח באתר תת-קרקעי מרוחק.

מהם שרותי נאמנות טכנולוגי והפקדת תוכנות מקור?

פתרון נאמנות טכנולוגי הוא, הסדר פשוט ויעיל שנועד להקל על הסיכון ולהגן על כל הצדדים המעורבים בפיתוח, אספקה ושימוש בתוכנות עסקיות קריטיות. למה להוציא אלפי דולרים על רכישת ופיתוח תוכנה עסקית קריטית מבלי להגן על ההשקעה שלך?

בעולם הטכנולוגי הקיים כיום, ארגונים מסתמכים על יישומי תוכנה מספקי צד שלישי כדי לפתח יכולות פונקציות ותהליכים עסקיים מרכזיים.

אולם, ההנחה כי צד שלשי תמיד יהיה זמין לספק תמיכה ותחזוקה הינה הנחה בעלת סיכון גבוה.

קוד המקור של התוכנה, המומחיות ליישמה וזכויות התוכנה שייכות לספק התוכנה או למפתחים. מה קורה אם ספק אינו מסוגל לתמוך ולתחזק מוצר בעקבות מיזוג, רכישה, סכסוך משפטי או חדלות פירעון? כיצד ניתן להגן על משתמשי הקצה ועל הרכוש של התוכנה? עותק של קוד המקור מאחורי יישומים קריטיים יאוחסן באופן מאובטח על מנת להבטיח את הנגישות ואף לשחרר מכל מחוייבות את הלקוח במקרה הצורך. לאחר שחרורו, משתמש הקצה יכול לתחזק את התוכנה, לעבוד עם קוד המקור, בין אם זה באמצעי הלקוח או על ידי התקשרות עם ספק אחר.

פקדון מהיר, נוח ומאובטח

שירות ה- Escrow Service של DataBank מציע אחסון פיזי מאובטח באמצעות ניהול חשבון מקוון בזמן אמת. הפקדה פיזית ב- DataBank מעניקה הובלה ושינוע מאובטחים של קוד המקור באמצעות נהלי ותהליכי עבודה מומלצים.

  • אבטחה הפיקדון – מעקב אחר שרשרת הקוסטודיה מרגע קבלתו ועד שחרור ההפקדה.
  • אמצעי אחסון – מונע גישה לא מורשת לכספת, הן פיזית והן אלקטרונית.
  • אחזור הפקדה מאובטחת – שחרור ההפקדה יעשה רק לאחר אימות כי הכל אכן עומד בדרישות החוזיות
אישור משרד המדען הראשי (CSO)

משרד המדען הראשי אישר את DataBank כסוכן נאמנות טכנולוגיה והפקדת קוד מקור מאומת. זה מאפשר לחברות שקיבלו מינוי מה – CSO לבצע הסכם נאמנות עם מוטב שהינו ישות לא ישראלית.

טכנולוגיה תהליך הפקד:

  • הגדרת הסכם – לאחר שבחרת את DataBank כסוכן הנאמנות המהימן שלך, יונפק הסכם תבנית.
  • משא ומתן – תנאי ההסכם יידונו על ידי המפקיד והמוטב. לאחר השלמת ההסכם, DataBank תבחן ותאשר את ההסכם.
  • הפקדה – המפקיד יידרש להעתיק את קוד המקור ולספק תיעוד.על DataBank יהיה להסדיר ולאסוף הדרוש בתצורה מאובטחת.
  • אימות – DataBank יבצע אימות ברמה ראשונה של קוד המקור לפני העברת החומר לאזור אחסון ייעודי בתוך הכספת של DataBank.
  • עדכונים – כאשר מתבצע עדכון לקוד המקור, DataBank יאסוף ויודיע לצדדים הרלוונטיים.
אבטחת המתקן

בעת החזקת קוד המקור ברשות DataBank, הוא יאוחסן בכספת המדיה של DataBank, במתקן תת-קרקעי מאובטח העומד בכל התקנים הבינלאומיים.

קבל הצעה