HE / EN
פתרונות

הגנה על המידע מחוץ לאתר

הגנה על המידע והנתונים מחוץ לאתר; תחבורה מאובטחת, אחסון וניהול נתוני הגיבוי.

DataBank מספק שירות אבטחת מידע מקיף, המאפשר לחברות לאחסן המידע החיוני לה בסביבה מאובטחת ומנוהלת. כל סוג של מדיה גיבוי מנוהל ע"י DataBank, החל בקלטות ומצעי גיבוי,עבור  בדיסקים וכלה בכוננים נשלפים, למעשה כל מה שצריך על מנת להפעיל מחדש את החברה במקרה של אסון.

שינוע מדיה ואחסון

כיום, סביבת המחשוב חשופה למתקפות טכנולוגיות שרק מתגברות: בעיות תוכנה, תקלות חומרה, וירוסי מחשב והתקפות האקרים. מדיית גיבוי חיצונית (קלטות, מצעי גיבוי, דיסקים וכוננים קשיחים) מהווה אפוא את קו ההגנה האחרון של המידע ללקוחות.

באמצעות אחסון מדיית הגיבוי שלכם באתר מרוחק ובניהולו של שותף מהימן בעל ניסיון מוכח בהקמה ותפעול של תשתית וטכנולוגיית גיבוי, יסייע לך בצמצום זמני ההשבתה של המערכות, בעמידה בתקנים ורגולציה ובסופו של דבר בהגנה על הנתונים הרגישים ביותר לכם.

ערך מוסף

הכלל הידוע להגנה על המידע הוא: תמיד תשמור עותק וגיבוי של המידע / הנתונים שלך, כאשר הוא לא מחובר לרשת בשום דרך (וירוסים / האקרים / עובדים ממורמרים). קרי, נדרש לשנע אל מחוץ  לארגון שלכם הלקוחות את המידע, באמצעות תחבורה מאובטחת וממוזגת, בזמנים מתוזמנים, ובעלי תהליכים לאימות מורשים בלבד. המידע יאוחסן בתנאים המתאימים לאחסון מדיה מגנטית ובידי נאמן מידע, שיאפשר שיחזור  24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

המתקן של DataBank ("הכספת")

מתקן הכספת הייחודי המאובטח של DataBank, בנוי 3 קומות מתחת לפני האדמה, ומציע הגנה מפני אסונות טבעיים ואירועים מעשה ידי אדם.
הכספת נבדקה ואושרה ע"י לקוחות רבים, הכוללים בין היתר, חברות המדורגות ב Fortune 500, מוסדות פיננסים, וכן ע"י חברות וארגונים ממשלתיים.

למה לקחת את הסיכון?

כיום, DataBank כיום משרתת מעל ל- 1000 לקוחות בישראל. רבים הם הלקוחות המשכפלים את המידע שלהם לאתרי DR שונים עם בארץ או בעולם, אולם כולם תמיד שומרים העתק מהמידע שלהם אצלנו ב – DataBank, מנותק מהרשת שלהם ומחוץ לארגון. שמור היטב ב"כספת".

קבל הצעה