HE / EN
פתרונות

שרותי גיבוי בענן

BaaS – Backup as a Service, הינם שרותי גיבוי בענן המאפשרים גיבוי מבוסס שרת בענן, בו הינך מגבה את נתוני החברה לענן של DataBank, כאילו היה זה הענן במשרדך. BaaS מקטין את עלות שרותי המחשוב באמצעות מיקור חוץ של פעילויות עסקיות שאינן פעילויות ליבה בהם גיבוי הנתונים.

תהלכי התייעלות:
 • הפחתה וחיסכון בעלויות באמצעות אוטומציה של תהליכים ונהלים לגיבוי.
 • אפשרויות שחזור מהירות.
 • אפשרויות אחסון נתונים גמישות.
 • אבטחת נתונים ברמה גבוהה יותר.
 • שמירת נתונים לטווח זמן ארוך – המאפשר עמידה בדרישות הרגולציה לעניין שמירת נתונים – 7 שנים או לתמיד.
חיסכון בעלויות של לקוחות:
 • חיסכון בהוצאות בגין הפחתת COO – אין צורך ברכישת חומרה יקרה, כגון: ספריות גיבוי, אחסון בתצורת D2D.
 • חיסכון בעלויות של משאבי אנוש.
 • מיקור חוץ של פעילויות עסקיות שאינן פעילויות ליבה.
 • הגדלת OPEX והפחתת CAPEX
 • נתוני הלקוח המאוחסנים ברשת הארגונית חשופים למניפולציה – עריכה, מחיקה, פגיעה, או זיהום . ב- Backup as a Service – Baas, הנתונים שמורים מכל משמר. תפיסה זו עולה בקנה אחד עם הפילוסופיה של DataBank, אנו מעניקים ללקוחות גיבוי של הנתונים מחוץ לרשת ושמורים אותם מחוץ לארגון.
Backup-as-a-Service – BaaS מגן מפני:
 • האקרים
 • וירוסים
 • עובדים ממורמרים
 • טעויות אנוש
 • אש
 • הצפה
 • רעידות אדמה
 • התקפות טילים
 • גניבה

BaaS נותן מענה לאיומים המפורטים לעיל

שחזור נתונים הוא קל ויכול להעשות במספר דרכים, על ידי הלקוח או כשירות על ידי מומחי DataBank.

Backup-as-a-Service  – ON PREMISES – גיבוי במיקור חוץ באתר הלקוח

DataBank מציעה פתרונות שירות Turn-Key של גיבוי באתר הלקוח(BaaS). השירות מותאם אישית לכל לקוח וכולל שירות גיבוי ושחזור המותאם לתשתית ולמדיניות הספציפית של הלקוח. הפתרון נבנה עבורך בהתבסס על נקודת השחזור של הלקוח (RPO) ועל יעד זמן ההתאוששות שלו (RTO).

אנו מתאימים את השירות לכל סביבה, לכל סוגי החומרה, התוכנה ומשאבי אנוש.

גיבוי, ניטור, ניהול ושחזור כולם מסופקים כשירות AS-A-Service יחד עם שירות הגיבוי מחוץ לאתר של  DataBank כך שניתן שירות הגנת נתונים כולל!

יתרונות:

 • אין צורך בהשקעה
 • מיקור חוץ של פעילות שאיננה פעילות ליבה של הארגון
 • צמצום עלויות התפעול
 • הסכם שירות חיצוני
 • צמצום עלויות האיכות
 • יתירות מוגברת
 • צמצום יעד זמן השיחזור (RTO)
 • הפחתת CAPEX
 • להסתמך על המומחיות והניסיון  שלנו ב- DataBank

קבל הצעה